Ali izpolnjujete pogoje za upokojitev

Vlogo za starostno upokojitev in dokazila oddate osebno pri najbližji območni enoti ZPIZ, posredujete po pošti ali oddate elektronsko vlogo preko sistema Moj eZPIZ.

0
56468

japanese schoolgirls teen.useful reference https://www.nekdsex.com porn story

Upokojitev
Upokojitev

Prehod iz statusa zaposlenega v aktivno življenje v zrelem obdobju z ustreznimi mesečnimi prejemki se začne s tem, da vas delodajalec najprej odjavi iz zavarovanja, v konkretnem primeru to pomeni, da vam preneha pogodba o zaposlitvi (delodajalec vas bo odjavil iz zavarovanja z obrazcem M-2, če ste samozaposleni se morate izbrisati iz Poslovnega registra Slovenije in se ravno tako najprej odjaviti iz obveznega pokojninskega in invalidskega ter zdravstvenega zavarovanja z obrazcem M-2, ki ga s kvalificiranim digitalnim potrdilom (brezplačno ga pridobite na upravni enoti) lahko oddate tudi preko portala e-VEM.). Nato je treba vložiti zahtevo za pridobitev pravice do starostne pokojnine pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) na predpisanem obrazcu, ki ga najdete na strani e-uprave (http://e-uprava.gov.si), na spletni strani ZPIZ (www.zpiz.si) oziroma ga lahko dobite na vsaki območni enoti ali izpostavi ZPIZ.

Izpolnjenemu obrazcu morate priložiti še:

  • delovno knjižico in morebitna druga dokazila (npr. odločbo o priznanju pokojninske dobe),
  • dokazilo o prenehanju obveznega zavarovanja (npr. sklep o prenehanju delavnega razmerja, samozaposleni potrdilo o izbrisu iz Poslovnega registra Slovenije, zavarovanci, prostovoljno vključeni v obvezno zavarovanje, obrazec M-2),
  • sporazum o uveljavljanju znižanja starostne meje za otroke (če vlagate zahtevo za starostno upokojitev po prej veljavnem zakonu – ZPIZ-1),
  • potrdilo o regresu za letni dopust v letu uveljavljanja starostne pokojnine,
  • dokazilo o zaposlitvi v tujini.

Vlogo za starostno upokojitev in dokazila oddate osebno pri najbližji območni enoti ZPIZ, posredujete po pošti ali oddate elektronsko vlogo preko sistema Moj eZPIZ, ki je na voljo na spletni strani ZPIZ, www.zpiz.si (če imate kvalificirano digitalno potrdilo).


Čas za upokojitev
Čas za upokojitev

Informativni izračun datuma upokojitve

Pred vložitvijo zahteve za priznanje pravice do pokojnine oziroma pred odjavo iz zavarovanja vam svetujemo, da od ZPIZ pridobite informativni izračun datuma upokojitve z oddajo Obrazca za predhodno pisno informacijo o datumu izpolnitve pogojev in o višini pokojnine, ki je dostopen na spletni strani ZPIZ. Obrazec lahko oddate preko sistema Moj eZPIZ (za oddajo potrebujete kvalificirano digitalno potrdilo), po pošti ali osebno na najbližji območni enoti ZPIZ. Datum izpolnitve pogojev je informativne narave in ni uporaben v postopkih uveljavljanja pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Kdaj lahko uveljavljate pravico do pokojnine

Pravica do starostne pokojnine je odvisna od dopolnjene starosti zavarovanca in pokojninske dobe, ki pa mora pri najvišji možni starosti obsegati izključno zavarovalno dobo. Hkrati pa morata biti izpolnjena oba pogoja, ki se razlikujeta glede na spol zavarovanca. Pogoji se spreminjajo postopoma (do leta 2020), v letu 2017 so določene različne možnosti, in sicer:

Za ženske:

LETO STAROSTPOKOJNINSKA DOBA
201759 let in 4 mesece39 let in 8 mesecev brez dokupa
201859 let in 8 mesecev40 brez dokupa
201763 let in 6 mesecevnajmanj 20 let
201864 letnajmanj 20 let
2017/201865 letnajmanj 15 let zavarovalne dobe

Za moške:

LETOSTAROSTPOKOJNINSKA DOBA
201759 let in 8 mesecev40 let brez dokupa
201860 let40 let brez dokupa
2017/201865 letnajmanj 15 let zavarovalne dobe

Pokojnina je možna tudi pri nižji starosti

Pravico do starostne pokojnine je mogoče v določenih primerih pridobiti tudi pri nižji starosti, kot je navedena v zgornji tabeli, starost je mogoče znižati zaradi:

  • skrbi za vsakega rojenega ali posvojenega otroka, za katerega je zavarovanec skrbel v prvem letu njegove starosti, ki ima državljanstvo Republike Slovenije, če ni z mednarodnim sporazumom drugače določeno,
  • služenja obveznega vojaškega roka,
  • vstopa v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje pred dopolnjenim 18. letom starosti,
  • dela na zdravju škodljivih delovnih mestih, na katerih se je zavarovancem štela zavarovalna doba s povečanjem (beneficirana delovna doba) ali so bili do takega štetja upravičeni, ker so delali v poklicih, ki jih zaradi narave in teže dela po dopolnitvi določene starosti ni bilo mogoče uspešno opravljati,
  • osebnih okoliščin, pogojenih z zdravstvenim stanjem, zaradi katerih so bile te osebe do 31. 12. 2000 upravičene do štetja zavarovalne dobe s povečanjem, nato pa do prištete dobe.

V primerih, naštetih v prvih treh alinejah, mora zavarovanec sam (z navedbo v vlogi za starostno upokojitev) izraziti voljo, da želi znižanje starostne meje na podlagi teh dejstev, v primerih iz četrte in pete alineje, pa se starostna meja zniža po samem zakonu, ne glede na voljo zavarovanca.

Izpolnitev pogojev za dodano dobo

Če zavarovanec nima dopolnjene dovolj pokojninske dobe, se mu lahko poleg pokojninske dobe upošteva kot dodana doba četrtina obdobja, ko je bil vključen v obvezno dodatno zavarovanje oziroma poklicno zavarovanje (delovna mesta, na katerih se je štela beneficirana delovna doba). Pri ugotavljanju pogojev za pridobitev pravic se taka doba šteje kot pokojninska doba brez dokupa, ki pa se ne upošteva pri izračunu višine vaše pokojnine.

Kako je z obveznim zdravstvenim zavarovanjem

Zavarovanec je v času med vložitvijo vloge za pridobitev pravice do starostne pokojnine in dejansko upokojitvijo obvezno zdravstveno zavarovan. ZPIZ za vse zavarovance, ki so prekinili delovno razmerje zaradi postopka upokojitve, uredi obvezno zdravstveno zavarovanje po prejemu sklepa o prenehanju delovnega razmerja. Pri kmetih, osebah, ki so prostovoljno vključene v obvezno zavarovanje, in samostojnih podjetnikih pa ZPIZ uredi obvezno zdravstveno zavarovanje po prejemu potrdila Finančne uprave Republike Slovenije o poravnanih prispevkih za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. V vmesnem času so si ti zavarovanci dolžni sami urediti obvezno zdravstveno zavarovanje, ZPIZ jih o tem predhodno pisno obvesti.

https://viet69hd.com/ voyeur hidden hotel escort video. female agent filming hardcore casting. fsiblog muscle god brendan.

Anton Dobrina

Vodja službe za razvoj in proučevanje na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

Prijava na novice

Če želite prejemati naše občasne novice na svoj elektronski naslov, vas vabimo, da se s klikom na gumb in izpolnjeno prijavnico prijavite na novice.