DomaUncategorizedDigitalne storitve ZPIZ

Digitalne storitve ZPIZ

Zakaj uporabljati e-storitve?

Uporaba e-storitev je popolnoma varna, preprosta, hitra in brez čakalnih vrst.

E-storitve lahko uporabite kjer koli in kadar koli, tudi izven uradnih ur zavoda in v udobju svojega doma. Varnost in zaupnost sta zagotovljeni z uporabo sodobnih tehnologij. Elektronske vloge imajo enako pravno veljavnost kot vloge vložene v papirnati obliki.

Uporabo zavodovih e-storitev zavarovancem in upokojencem omogočajo:

  • storitev Moj eZPIZ,
  • storitev eVloge za VSE ter
  • storitev Digitalni prevzem dokumentov/ preverjanje istovetnosti prejetih dokumentov in fizičnih prepisov.

Pravnim osebam je namenjena storitev Moj BiZPIZ.

Portal Moj eZPIZ – za fizične osebe

Moj eZPIZ je portal, namenjen varnemu dostopu do elektronskih storitev eZPIZ za zavarovance in upokojence. Za večino storitev je potrebna registracija z digitalnim potrdilom ali s spletno prijavo SI-PASS in ustreznim sredstvom elektronske identifikacije, npr. elektronsko osebno izkaznico.

Poleg storitve Osebni informativni pokojninski kalkulator, ki je podrobneje opisana v nadaljevanju prispevka, lahko uporabniki (storitve so namenjene registriranim uporabnikom) portal Moj eZPIZ uporabljajo za:

  • Elektronsko izpolnjevanje in oddajo vlog – storitev eVloge omogoča izpolnjevanje in oddajo vlog s sprotnim preverjanjem ustreznosti vpisanih podatkov in digitalnim podpisom.
  • Preverjanje stanja zadeve – storitev Stanje zadeve omogoča preverjanje stanja zadeve ne glede na način oddaje vloge. Storitev je na voljo tudi z uporabo telefonskega odzivnika.
  • Vpogled v podatke o nakazilih – storitev Nakazila omogoča vpogled v uporabnikove podatke o nakazilih zavoda. Storitev je na voljo tudi z uporabo telefonskega odzivnika.
  • Vpogled v podatke o zavarovanju – storitev Informativna osebna evidenca uporabnikom omogoča vpogled v podatke o obdobjih zavarovanja in plačah ter nadomestilih, ki so zapisani v informacijskem sistemu zavoda in vplivajo na pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Če uporabnik ugotovi, da evidenca ni popolna, lahko z eVlogo zahteva njeno dopolnitev.
  • ePredal – storitev ePredal omogoča prejemanje dokumentov, ki jih za stranko pripravi zavod, v njen elektronski predal na portalu eZPIZ, hitreje in v izvirniku. Za uporabo storitve je potrebno izpolniti in oddati ustrezno eVlogo.

Storitev eVloge za VSE

Storitev eVloge za VSE uporabnikom omogoča preprosto pripravo in oddajo elektronskih vlog tudi, če uporabnik nima digitalnega potrdila. Oddaja dokumentov preko storitev eVloge za VSE je namenjena samo fizičnim osebam.

Za uporabo storitve eVloge za VSE je potrebna le mobilna telefonska številka. Uporaba elektronskega naslova ni obvezna. Mobilno telefonsko številko in elektronski naslov zavod uporabi v postopku oddaje vloge in preverjanja uporabnikove identitete. Če uporabnik pri oddaji eVloge za VSE soglaša z obdelavo njegovih podatkov za namen varnega prevzema zavodovih dokumentov, lahko dokumente prevzame tudi elektronsko. O prevzemu dokumentov zavod uporabnika obvesti preko SMS sporočila in elektronske pošte, kamor mu nato posreduje napotke za elektronski prevzem dokumentov, ki jih pripravi v njegovi zadevi. 

Storitev Digitalni prevzem dokumentov / preverjanje istovetnosti prejetih dokumentov in fizičnih prepisov

Za dostop do dokumentov v izvirno elektronski obliki se uporablja program Digitalni prevzem dokumentov / preverjanje istovetnosti prejetih dokumentov in fizičnih prepisov na spletni strani zavoda, ki uporabnikom omogoča prevzem dokumentov, ki so v izvorno elektronski obliki in preverjanje istovetnosti fizičnih prepisov prejetih dokumentov.  

Telefonski elektronski storitvi

Stranke lahko preko avtomatskega telefonskega odzivnika pridobijo tudi nekatere informacije brez čakanja na prostega svetovalca. Informacije, ki se posredujejo povsem avtomatizirano, predstavljajo osebne podatke, zato se lahko posredujejo zgolj ob predhodni identifikaciji stranke.

Ob klicu na telefonsko številko 01 4745 999 lahko stranka pridobi osnovne informacije o stanju vloge v postopku reševanja. Ob klicu se identificira z vnosom EMŠO ali 7-mestne identifikacijske številke dosjeja. Ob klicu na telefonsko številko 01 4745 998 palahko pridobi informacije o nakazilih zavoda. Ob klicu se prav tako identificira z vnosom 7-mestne identifikacijske številke dosjeja in varnostne PIN kode, ki sta zapisani na prvem obvestilu o nakazilu dajatve. 

Splošni in osebni informativni pokojninski kalkulator

S storitvijo elektronski splošni in osebni informativni pokojninski kalkulator lahko izvedete hiter in enostaven informativni izračun datuma izpolnjevanja pogojev za pridobitev pravice do starostne oziroma predčasne pokojnine po veljavnem zakonu ter predvidene višine pokojnine.

Splošni informativni pokojninski kalkulator

Osnovne informacije o predvidenem datumu izpolnjevanja pogojev za pridobitev pravice do starostne oziroma predčasne pokojnine in pričakovani višini pokojnine lahko pridobite z uporabo storitve Splošni informativni pokojninski kalkulator.

Za uporabo te storitve registracija v informacijskem sistemu zavoda ni potrebna. Vnos vseh osebnih podatkov v storitvi je ročen, zato lahko informativni izračun s Splošnim informativnim pokojninskim kalkulatorjem izvede kdorkoli v lastnem imenu ali za koga drugega.

Osebni informativni pokojninski kalkulator

Za uporabo storitve Osebni informativni pokojninski kalkulator, ki je dostopna na portalu Moj eZPIZ, mora oseba, ki želi uporabiti to elektronsko storitev, predhodno izvesti registracijo s kvalificiranim digitalnim potrdilom oziroma spletno prijavo SI-PASS, saj ta informativni izračun temelji na osebnih podatkih osebe, ki izračun izvaja, zbranih v matični evidenci zavarovancev, ki jo vodi zavod.

Izračun z osebnim informativnim pokojninskim kalkulatorjem lahko izvedejo osebe, ki so ali so bile vključene v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje v Republiki Sloveniji in niso uživalke starostne, predčasne ali invalidske pokojnine, dela, delne ali sorazmernega dela pokojnine. Izračun lahko vsak uporabnik storitve izvede le v lastnem imenu. Izvedba informativnega izračuna z osebnim informativnim pokojninskim kalkulatorjem za druge osebe, na primer na podlagi pooblastila, ni mogoča.

V informativnem izračunu, ki ga oseba izvede z uporabo storitve Osebni informativni pokojninski kalkulator, je upoštevano znižanje starostne meje za pridobitev pravice do starostne pokojnine zaradi vključitve v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje pred dopolnjenim 18. letom starosti. Druge okoliščine, ki lahko vplivajo na znižanje starostne meje za pridobitev pravice do starostne pokojnine oziroma povečanje odstotka odmere pokojnine in jih lahko oseba uveljavi le sama, to so skrb za otroke v prvem letu njihove starosti ter služenje obveznega vojaškega roka, v izračunu niso upoštevane.

Zato je v storitvi mogoče izvesti simulacijo informativnega izračuna, v kateri je omogočen vnos teh okoliščin. V simulaciji informativnega izračuna je, poleg prej navedenih okoliščin, mogoče vnesti tudi podatke o tuji zavarovalni dobi ter podatke o morebitnem zavarovanju v prihodnosti ter ocenjenih oziroma pričakovanih ali načrtovanih neto povprečnih mesečnih zneskih osnov v prihodnosti.

Portal Moj BiZPIZ – za organizacije

Moj BiZPIZ je portal, namenjen varnemu dostopu do elektronskih storitev BiZPIZ za organizacije. Za uporabo storitev je potrebna registracija, za večino storitev pa tudi dodatni dogovori, ki podrobneje opredeljujejo uporabo posameznih storitev BiZPIZ.

Uporaba storitev BiZPIZ je mogoča prek portala BiZPIZ, prek spletnih storitev z uporabo lastnega odjemalca, v specifičnih primerih tudi prek nekaterih drugih načinov transporta, kot so sporočilni sistemi ipd.

Portal Moj BiZPIZ je za organizacije najpreprostejša možnost za varno elektronsko poslovanje z zavodom, saj jim z njegovo uporabo ni potrebno razvijati lastnih rešitev, uporaba storitev BiZPIZ z lastnim odjemalcem pa organizacijam omogoča višjo stopnjo avtomatizacije postopkov. Uporaba storitev je brezplačna, varna in preprosta. Varnost in zaupnost sta zagotovljeni z uporabo sodobnih tehnologij.

ZADNJI ČLANKI

Statistika porok 2023

V Sloveniji, kot v mnogih drugih kulturah po svetu, je poroka praznik ljubezni, enotnosti...

Pomen zavarovanj v zrelih letih: Kako izbrati pravo zavarovanje

Pomen zavarovanj v zrelih letih je da zagotavljajo finančno varnost in miren prehod v...

Potovanja za seniorje 2024

Dragi seniorji, življenje je polno neštetih priložnosti za raziskovanje, učenje in uživanje, ne glede...

Kampiranje po upokojitvi

Kampiranje je že dolgo priljubljena oblika preživljanja prostega časa, ki ljudem vseh starosti omogoča...

VEČ ČLANKOV AVTORJA

Ali izpolnjujete pogoje za upokojitev

Prehod iz statusa zaposlenega v aktivno življenje v zrelem obdobju z ustreznimi mesečnimi prejemki se začne s tem, da vas delodajalec najprej odjavi iz zavarovanja.

Dodatek za pomoč in postrežbo

Kdo lahko prejme dodatek za pomoč in postrežbo? Uživalci starostne, predčasne, invalidske, vdovske ali družinske pokojnine, ki jim je za opravljanje osnovnih življenjskih potreb nujna stalna pomoč in postrežba drugega, so pod pogoji, določenimi v zakonu, upravičeni do dodatka za pomoč in postrežbo. Izvedensko mnenje o potrebi po pomoči...

Izplačevanje pokojnine, dela pokojnine in letnega dodatka

Začetek izplačevanja pokojnine - pokojnina se uživalcu izplačuje od prvega naslednjega dne po prenehanju zavarovanja.

Moje delo.Moja pokojnina in elektronski storitvi ZPIZ

Projekt Moje delo.Moja pokojnina in novi elektronski storitvi zavoda splošni in osebni informativni pokojninski kalkulator.

Kaj urediti ob koncu zaposlitve

Pred odločitvijo za uveljavitev pravice do starostne oziroma predčasne pokojnine preverite, ali za uveljavitev te pravice izpolnjujete predpisane pogoje.

DRUGE ZANIMIVOSTI

Pomen zavarovanj v zrelih letih: Kako izbrati pravo zavarovanje

Pomen zavarovanj v zrelih letih je da zagotavljajo finančno varnost in miren prehod v...

Kampiranje po upokojitvi

Kampiranje je že dolgo priljubljena oblika preživljanja prostega časa, ki ljudem vseh starosti omogoča...

Ali izpolnjujete pogoje za upokojitev

Prehod iz statusa zaposlenega v aktivno življenje v zrelem obdobju z ustreznimi mesečnimi prejemki se začne s tem, da vas delodajalec najprej odjavi iz zavarovanja.

Dodatek za pomoč in postrežbo

Kdo lahko prejme dodatek za pomoč in postrežbo? Uživalci starostne, predčasne, invalidske, vdovske ali...

Izplačevanje pokojnine, dela pokojnine in letnega dodatka

Začetek izplačevanja pokojnine - pokojnina se uživalcu izplačuje od prvega naslednjega dne po prenehanju zavarovanja.
WordPress Ads