DomaOsebna rastIzkoristite izobraževanje v zrelih letih

Izkoristite izobraževanje v zrelih letih

Andragoški center Slovenije

Andragoški center Slovenije je vodilna nacionalna ustanova za razvoj in raziskovanje izobraževanja odraslih ter partner pri udejanjanju strategije vseživljenjskosti učenja. Področja dela ACS so andragoško spopolnjevanje, informiranje, kakovost, neformalno učenje, ozaveščanje, pismenost, podpora sistemu, raziskovanje, svetovanje in vrednotenje. Pri ACS lahko spoznate nove priložnosti za učenje in najdete koristne informacije v 17 regionalnih svetovalnih središč za izobraževanje odraslih po vseh večjih krajih oziroma regijah v Slovenji (središča ISIO). Hkrati se lahko udeležite aktivnosti tedna vseživljenjskega učenja (TVU), ki potekajo v začetku poletja in pregledate Pregled ponudb izobraževanja odraslih v Sloveniji (Kam po znanje), ki ga pripravi ACS v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport.

Cene Štupar

Ponudba izobraževanj/programov za seniorje: brezplačna svetovanja glede dodatnih usposabljanj ter načrtovanj osebne in karierne poti. 50 urni brezplačni tečaji tujih jezikov za upokojence (angleščine, italijanščine, nemščine, francoščine, španščine in ruščine); 25 urni brezplačni študijski krožki. V okviru projekta »N`šPlac – Večgeneracijski center Ljubljana« se lahko vse generacije udeležujejo brezplačnih aktivnosti z namenom dviga kakovosti življenja, opolnomočenja in socialnega vključevanja (vsak delovni dan od 8. do 18. ure). Poleg neformalnega druženja, branja časopisov, gledanja televizije, družabnih iger in informiranja se lahko udeležite tudi raznovrstnih  gibalnih, miselnih, kreativnih in socialnih aktivnosti (gibalna in umska vadba, IKT tečaji, kuharske delavnice, jezikovne-konverzacijske delavnice, delavnice finančne pismenosti, risanja, osebnostne rasti, idr.) Posebej v okviru projekta Pridobivanje kompetenc 2016–2019 nudijo različna brezplačna 50 urna izobraževanja za starejše zaposlene, s poudarkom na manj izobraženih starejših zaposlenih, in sicer računalniške (npr. pametne naprave, socialna omrežja, googlova orodja, elektronsko bančništvo idr.), jezikovne (npr. angleščina/nemščina za kompetentno komunikacijo s strankami ipd.), komunikacijske (učinkovit tim, veščine vodenja) idr. delavnice. 

Trajanje izobraževanja: potekajo od januarja do junija in od septembra do decembra v Ljubljani. Večgeneracijski center deluje skozi celo leto. Izobraževanja v okviru projekta Pridobivanje kompetenc 2016–2019 potekajo skozi celo leto.

Vpis in začetek izobraževanj:  Brezplačna svetovanja nudijo celo leto. Vpis v jezikovne tečaje in študijske krožke poteka od 26. 6. dalje za jesensko-zimsko obdobje in od 4. 12. za zimsko-spomladansko obdobje. Vstop v Večgeneracijski center in vpis v izobraževanja projekta Pridobivanje kompetenc 2016–2019 je možen kadarkoli.

Več informacij: www.cene-stupar.si

 

Univerze za tretje življenjsko obdobje so nevladne, neprofitne organizacije, združene v nacionalno mrežo 52 univerz, ki delujejo domala v vseh večjih krajih po Sloveniji.

Univerza tretje življenjsko obdobje v Ljubljani

Ponudba izobraževanj/programov za seniorje: Na univerzah za tretje življenjsko obdobje potekajo različni izobraževalni programi, kot so umetnostna zgodovina, arheologija, etnologija, zgodovina, geografija, arhitektura, glasbena umetnost, književnost, ustvarjalno pisanje, umetniška fotografija, novinarstvo, astronomija, računalništvo, tuji jeziki, keramika, kaligrafija, slikarstvo, naravno vrtnarjenje, oblikovanje vrtov, biologija, človek in okolje, medsebojni odnosi in sporazumevanje, babica in dedek za današnje čase, kultura bivanja, trgi in ulice okoli nas, religije in verstva in še drugi ter programi organiziranega prostovoljnega dela v sodelovanju z javnimi ustanovami (kulturni mediatorji v muzejih, vrtni prostovoljci v botaničnem vrtu, prostovoljci v humanitarnih organizacijah ipd.). Univerza je prostor kontinuiranega študija, srečevanja, uresničevanja zamisli, medsebojne pomoči, prostovoljstva in dejavnega državljanstva, udeležence naredi družbeno vidne, generacije pa poveže med seboj.

Trajanje izobraževanja: Študijsko leto traja osem mesecev in poteka od oktobra 2018 do konca maja 2019. Izobraževanja potekajo enkrat tedensko, kontinuirano vse študijsko leto.

Vpis in začetek izobraževanj: Vpispoteka v mesecu septembru. Izobraževanja se začnejoprvi teden v mesecu oktobru. Pogoj za pridružitev izobraževanjem je, da udeleženci poravnajo članarino.

Več informacij: www.utzo.si

Slovenska filantropija

Slovenska 6 Medgeneracijskih skupnostnih centrov z imenom Hiša Sadeži družbe v:

6 Medgeneracijskih skupnostnih centrov z imenom Hiša Sadeži družbe v:

 • Murski Soboti (Ulica Štefana Kovača 20, 02 530 07 00, 031 748 412),
 • Vipavi (Trg Pavla Rušta 6, 08 205 33 05, 041 799 768),
 • Črnomlju (Kolodvorska cesta 34, 08 330 18 69, 040 696 100),
 • Žalcu (Hmeljarska ulica 3, 01 200 99 44, 051 669 714),
 • Metliki (Kolodvorska cesta 1, 051 785 217),
 • Logatcu (Tržaška 105, 070 892 903).

Ponudba izobraževanj/programov/aktivnosti za seniorje: V Hišah povezujejo mlade ljudi in ljudi različnih generacij s seniorji, ki tako krepijo socialne veščine, empatijo in izboljšujejo komunikacijo med seboj. S tem se na mlade prenašata dragoceno znanje in izkušnje, starejši pa imajo priložnost, da ostajajo aktivni še naprej. Izvajajo brezplačne medgeneracijske delavnice za krepitev fizične in mentalne aktivnosti, prenos znanja in druženja: računalniške, kuharske, zeliščarske delavnice, telovadba in joga, konverzacijski tečaji jezikov, ustvarjalne delavnice. Sami lahko prevzamete vodenje delavnice, postanete prostovoljci in aktivno pomagate ter prispevate k družbi. Izvajajo tudi Prostovoljski servis, kjer usposobljeni prostovoljci pomagajo s pogovorom, spremstvom, pomočjo pri hišnih opravilih itd. Hiše so uspešen model socialnega vključevanja, saj povečujejo družbeno povezanost in aktivno prispevajo k zmanjševanju posledic, ki jih prinašajo demografske spremembe.

Trajanje izobraževanja/programov: Hiše so odprte ves dan, vsak dan v tednu, podroben urnik najdete na spletni strani Slovenske filantropije.

Vpis in začetek izobraževanj/programov: Delavnice so brezplačne, trajajo celo leto, tako, da vpis ni nujen. Nekatere imajo omejen število udeležencev in se je na njih potrebno prijaviti.

Več informacij: www.filantropija.org/medgeneracijsko-sodelovanje-2/

Borza znanja

Ponudba izobraževanj/programov za seniorje: Borza znanja temelji na menjavi znanja med tistimi, ki znanje iščejo, in tistimi, ki ga ponujajo. V praksi učenje največkrat poteka po načelu brezplačnega posredovanja ali menjave znanja. V želji, da bi se čim več ljudi učilo in pridobivalo nove spretnosti, organizirajo brezplačne delavnice in predavanja, s katerimi promovirajo znanja svojih članov. Ponujajo zakladnico znanj s 1001 področja.

Trajanje izobraževanja/programov: od septembra do maja

Več informacij: na spletni strani www.borzaznanja.si, kjer se lahko preko e-prijavnice vpišete v bazo podatkov ali pokličete v najbližjo enoto:

Kontakti:

 • Ljubljana: Kersnikova 2, 01 308 5120,
 • Novo mesto: Topliška 2, 07 393 45 65,
 • Izola: Ul. Osvobodilne fronte 15, 05 663 12 82,
 • Murska Sobota: Slomškova 33, 02 536 15 75,
 • Ptuj: Mestni trg 2, 02 749 21 51,
 • Celje: Cankarjeva 1, 03 428 67 54,
 • Maribor: Prešernova ulica 1, 02 228 38 55,
 • Žalec: Ulica Ivanke Uranjek 6, 03 713 35 76.

Dnevni centri aktivnosti (DCA)

Ponudba izobraževanj/programov za seniorje: Združujejo aktivne seniorje, ki se želijo vključiti v socialno okolje, vzdrževati psihofizično kondicijo ter so pripravljeni pomagati sebi in drugim. Aktivnosti so naravnane k podaljšanju vitalnosti, h krepitvi in ohranjanju samostojnosti ter h krepitvi danih sposobnosti: telovadba, pilates, tai chi, nordijska hoja, joga, EFT-tapkanje, pogovorne skupine, različni plesi, petje, ustvarjanje z glino, ustvarjalne delavnice, ročna dela, slikarstvo, zgodovina, geografija, zdravstveni kotiček, angleščina, nemščina, francoščina, italijanščina, namizni tenis itd. Na voljo je dnevno časopisje, revije in knjižnica, šah ali karte ter možnost, da ob klepetu z ostalimi obiskovalci popijete čaj ali kavo.

Trajanje izobraževanja/programov: Centri so odprti celo leto, vsak delovnik od 7.00 do 18.00 (v poletnih mesecih do 15.00).

Vpis in začetek izobraževanj/programov: V program se lahko vključite kadarkoli. Aktivnosti vodijo prostovoljci, zato je ob mesečni članarini 8 evrovvečina aktivnosti za člane DCAbrezplačnih. 

Več informacij: www.dca-ljubljana.org, dca@dca-ljubljana.org, 051 664 801

Pod okriljem Mestne zveze upokojencev Ljubljana deluje 7 dnevnih centrov:

Zveza društev za socialno gerontologijo Slovenije (ZDSGS)

Ponudba izobraževanj/programov za seniorje: Humanitarna, prostovoljska organizacija, ki ustvarja možnosti za kakovostno življenje seniorjev na področju medčloveških odnosov in medgeneracijskega povezovanja ter pripravlja srednjo generacijo na zrela leta. V organizacijo se povezujejo društva in ustanove, ki izvajajo programe na lokalnem nivoju. ZDSGS usposablja in povezuje prostovoljce, vzpostavlja in vodi mreže skupin ter izvaja različne programe, predavanja in delavnice. Temeljni program je program Skupine starih ljudi za samopomoč, ki vključenim omogoča, da ohranijo ali na novo ustvarijo socialno mrežo. Osnovna dejavnost se odvija v skupini do deset oseb, ki se sestaja enkrat tedensko, ob isti uri in v istem prostoru, delo skupine povezujeta dva usposobljena voditelja. Temelj je usmerjeni pogovor, ki omogoča aktivno vključevanje vseh članov. Srečanja potekajo neposredno v okolju, kjer ljudje živijo, kar omogoča participacijo pri soustvarjanju in aktivnem vključevanju v lokalno dogajanje. Vključijo se lahko vsi, ki se radi družijo in so pripravljeni del svojega časa nameniti organiziranemu prostovoljskemu delu kot prostovoljci – voditelji ali kot člani skupin.

Več informacij: www.skupine.si

Strokovna služba ZDSGS, nudi podporo izvajalcem na lokalni ravni, deluje na treh  lokacijah, v Mariboru (Partizanska cesta 12), Domžalah (Ljubljanska cesta 58) in Ajdovščini (Gregorčičeva ulica 20).

Ljudska univerza Celje

Ponudba izobraževanj/programov/aktivnosti za seniorje: Za seniorje organizirajo različne delavnice in tečaje, ki dvigujejo njihovo samozavest, aktivnost, znanje, osebnostno rast ipd.: jezikovni tečaji (nemščina, angleščina), računalniški tečaji (začetni in nadaljevalni), računalniške delavnice (uporaba pametnega telefona, urejanje fotografij in videoposnetkov, Googlov račun in njegove aplikacije, socialna omrežja, nakupovanje preko spleta, uporaba e-pošte, internet), delavnice preventiva za zdravje v sodelovanju z Društvom Ginko Celje, ustvarjalne delavnice (barvanje mandal, izdelovanje voščilnic…). Upokojenci se lahko vključijo tudi v Modri kotiček – podporno skupino za upokojence našega Družinskega Centra Celje in druge tematsko obarvane delavnice.

Trajanje izobraževanja/programov/aktivnosti: Aktivnosti za upokojence trajajo različno dolgo: tečajna oblika izobraževanja (jezikovni in računalniški tečaji trajajo 30 pedagoških ur), krajše delavnice, ki so med seboj vezane v vsebinske sklope ali enkratne ustvarjalne in tematsko obarvane  delavnice (2–3 pedagoške ure). Podporna skupina za upokojence Modri kotiček poteka od septembra do junija, vsak četrtek od 10.00 do 11.30.

Vpis in začetek izobraževanj/programov/aktivnosti: Prijave na tečaje in delavnice potekajo skozi celo leto. Običajno vpisujejo v tečaje septembra in ponovno spomladi. Na ustvarjalne in druge tematsko obarvane delavnice se prijavljate sproti.

Več informacij: www.lu-celje.si (info@lu-celje.si, 03/ 428 67 52).

ZADNJI ČLANKI

Statistika porok 2023

V Sloveniji, kot v mnogih drugih kulturah po svetu, je poroka praznik ljubezni, enotnosti...

Pomen zavarovanj v zrelih letih: Kako izbrati pravo zavarovanje

Pomen zavarovanj v zrelih letih je da zagotavljajo finančno varnost in miren prehod v...

Potovanja za seniorje 2024

Dragi seniorji, življenje je polno neštetih priložnosti za raziskovanje, učenje in uživanje, ne glede...

Kampiranje po upokojitvi

Kampiranje je že dolgo priljubljena oblika preživljanja prostega časa, ki ljudem vseh starosti omogoča...

VEČ ČLANKOV AVTORJA

Poletna zabava s priljubljenimi koktejli

Poletje je popoln čas za sprostitev in uživanje s koktejli in osvežilnimi pijačami ob družbi prijateljev in družine. Ena najboljših načinov za popestritev poletne zabave je priprava različnih koktejlov, ki bodo navdušili vse goste. V tem članku vam predstavljamo nekaj priljubljenih koktejlov, ki bodo vašo poletno zabavo naredili nepozabno. Priprava...

Seniorji, zaslužite si ugodnosti

V zreli dobi izkoristite vse ugodnosti, ki so vam na dosegu roke.  

Združljivost pokojnine in dodatnega zaslužka

Združljivost pokojnine in dodatnega zaslužka: Sorazmerni del pokojnine se začne izplačevati od prvega dne naslednjega meseca po spremembi obsega dela oziroma opravljanja dejavnosti.

Je spolnost res samoumevna in zgolj za mlajše

"Pogled na starost in spolnost je odsev naše družbe in naših lastnih vrednot ..."

PODPORA SVOJCEM ob izgubi bližnjega

V uredništvu smo pripravili novo izdajo brezplačnega POGREBNEGA PRIROČNIKA 2022, namenjenega PODPORI SVOJCEM ob izgubi bližnjega.    Vsebine smo pripravili skupaj z VEČ KOT 40 STROKOVNJAKI iz različnih področij, ki so podali uporabne informacije za svojce. Predvsem gre zahvala za nastanek priročnika sodelujočim pogrebnim podjetjem, Inštitutu za sodno medicino, sodelujočim iz...

DRUGE ZANIMIVOSTI

Aktivno vzdržujte miselno kondicijo in stike z vrstniki

Aktivno druženje in spoznavanje za vzpostavljanje in ohranjanje stikov, krepitev družinske vezi ter utrjevanjem možganov.

Učenje je del življenjskega stila

  Učimo se skozi vsa življenjska obdobja. O samem konceptu vseživljenjskega učenja se morda res...

Priložnost za osebnostno rast in dejavno vključenost v družbo

Življenje s cilji je polno življenje. Človek ima v sebi vgrajeno močno željo in...

Z meditacijo do pozitivnega uma za dobro počutje

Z redno dnevno meditacijo se sprostite, trenirate svoj um ter mentalno usposobljenost in prisotnost...

Skrivnosti bistrega uma

Čeprav možgani polno število celic dosežejo že pred rojstvom, se strukturni razvoj nadaljuje vse življenje....
WordPress Ads