DomaOsebne financeKako vzdrževati pregled nad svojimi financami

Kako vzdrževati pregled nad svojimi financami

V zrelem obdobju so se prilivi in odlivi nekoliko spremenili, zato je redno spremljanje osebnih financ še kako pomembno, da bomo imeli denar pravilno razporejen, da ga bo dovolj za vse potrebne izdatke in varčevanje.

Pojmi, ki jih morate poznati

Finančna zaščita mora biti za vsakega posameznika in družino primarni cilj osebnih financ in varčevanja in je znesek sredstev za nepredvidene dogodke, t.i. varnostna rezerva (na banki), ki omogoča premestitev finančnih težav pri nepričakovanih nujnih večjih izdatkih (okvara avtomobila, nepredvideni izdatki v domu, zdravje).

Finančno varni ste takrat, ko vam kljub izgubi rednega aktivnega dohodka ni treba poseči po varnostni rezervi, saj vse svoje minimalne mesečne stroške pokrivate s pasivnimi prihodki (dohodek seniorja). Ti lahko izhajajo tudi iz naložb (obresti, dividende, kapitalski dobički) ali kombinacije dohodka in naložb. Po mnenju mag. Sama Lubeja večina Slovencev svojo finančno varnost doseže šele v tretjem življenjskem obdobju.

Finančna svoboda predstavlja finančno stanje, ki posamezniku (ali družini) omogoča dolgoročno življenje v izbranem življenjskem slogu, neodvisno od njegovega dela oz. aktivnih prihodkov. »Posameznikovi pasivni prihodki ustvarjajo dohodek, s katerim poleg pokritja nujnih življenjskih stroškov uresničuje tudi vse svoje zastavljene cilje v življenju. Prejema namreč toliko pasivnih prihodkov, da lahko vzdržuje željen življenjski standard oziroma življenjski slog, kljub temu da nikoli več ne dela za denar, oziroma da počne tisto, kar ga v resnici veseli in osrečuje, služenje denarja pa ni prioriteta.«

Ti trije pojmi so pomembni za doseganje cilja – to je finančna neodvisnost.

Naredite osebni finančni načrt

Robert T. Kiyosaki finančno stanje posameznika ali družine razdeli na prihodke in odhodke na eni strani ter sredstva in obveznosti do virov sredstev na drugi strani. Hiša, vikend, avto, jadrnica – vse to so obveznosti do virov sredstev (davki na luksuz, odplačevanje kredita ali hipoteke, vzdrževanja in popravila, ki jih ti viri zahtevajo) in so po mnenju Kiyosakija zgolj odvečen strošek. »To ne pomeni, da hiše ne smete kupiti. Kadar hočem kupiti večjo hišo, najprej vložim v sredstva, kjer se ustvari tok, s katerim hišo plačam,« izpostavlja Kiyosaki in predlaga, da denar raje vlagajte v sredstva (delnice, vzajemne sklade, zavarovanja, lastno podjetje), saj vam le-te prinašajo dodatne prihodke, s katerimi omenjene dobrine kasneje, ko ste denar privarčevali, kupite. Pri izdelavi osebnega finančnega načrta naj vam bo v pomoč spodnja tabela.

Prihodki

plača, honorar, drugi prihodki seniorja

Odhodki

mesečni stroški

Sredstva

obveznice, prihodki od intelektualne lastnine, delnice, vzajemni skladi, zavarovanja, menice, dobičkonosne nepremičnine, lastno podjetje, dohodek iz nepremičnin

Obveznosti do virov sredstev

kredit, hipoteka, obresti, davek na luksuz ipd.

 

Če prihodki ne zadostujejo za pokrivanje življenjskih stroškov, je nujno prilagoditi življenjski standard. »Slovenci se težko odpovemo že pridobljenemu, posebej (družinskim) hišam in stanovanjem. A prav tu se skriva kapital, ki v tujini seniorjem predstavlja vir dodatnih prihodkov,« izpostavi mag. Samo Lubej.

Osebna bilanca

Osnova vsakega finančnega načrtovanja je bilanca – osnovno orodje za doseganje pregleda, kot tudi oblikovanje finančnega načrtovanja. Osnovne bilance so:

  • bilance stanja: povedo vam, kakšno je stanje vašega premoženja (na eni strani zabeležite vaše premoženje, na drugi strani vaše dolgovi in vrednosti seštejete),
  • bilance prometa: povedo vam, koliko prihodkov in koliko izdatkov ste imeli v določenem obdobju (mesec, leto). Razmerje med izdatki in prihodki mora biti približno enako.

Osnovne bilance lahko vodite sami. Zapisujte si vse sprotne odhodke in stroške ter jih na koncu meseca odštejte od prihodkov tekočega meseca. Rezultat, pozitiven ali negativen, je bilanca prometa. Če je končno stanje pozitivno, ste na dobri poti, da nekaj malega privarčujete. Izdelajte si načrt izdatkov in kupujte le najnujnejše, po možnosti tiste izdelke, ki so v akciji, vendar ne mimo svojega nakupovalnega seznama svetuje mag. Lubej.

Kako oplemenititi svoj denar

Donos je nagrada za prevzeto tveganje; večje je tveganje, večjega donosa se lahko nadejate (v nekih razumnih mejah in če se vse dobro izide, seveda). Mag. Lubej izpostavlja, da varnih in zares donosnih naložb ni, še najbolj varna so vlaganja v kakovostne obveznice držav in podjetij, lahko so »spakirane« v vzajemne sklade, kot tudi v bančne ter zavarovalniške produkte. Za izplačevanje teh sredstev pa predlaga rentno izplačevanje.

Samo Lubej

mag. Samo Lubej

Neodvisni finančni in naložbeni svetovalec, Finančni center d.o.o.

ZADNJI ČLANKI

Seniorji, zaslužite si ugodnosti

V zreli dobi izkoristite vse ugodnosti, ki so vam na dosegu roke.  

Limfni sistem: najpomembnejša tekočina v našem sistemu

Limfni sistem nadzira gibanje tkivne tekočine, limfe in možgansko tekočino. V telesu te tekočine predstavljajo 60 % telesne mase.

Pomen pravilne telesne drže za zdravje in vitalnost

Ohranjanje pravilne telesne drže je ključnega pomena za naše splošno počutje, zdravje ter optimalen pretok energije v telesu.

Združljivost pokojnine in dodatnega zaslužka

Združljivost pokojnine in dodatnega zaslužka: Sorazmerni del pokojnine se začne izplačevati od prvega dne naslednjega meseca po spremembi obsega dela oziroma opravljanja dejavnosti.

VEČ ČLANKOV AVTORJA

Osebne finance za mlajše upokojence

Po mnenju pisca Roberta T. Kiyosakija, lahko finančno stanje razdelimo na prihodke in odhodke na eni strani ter sredstva in obveznosti do virov sredstev na drugi strani. Hiša, vikend, avto, jadrnica – vse to so obveznosti do virov sredstev (davki na luksuz, odplačevanje kredita ali hipoteke, vzdrževanja in popravila, ki jih ti viri zahtevajo) in so po mnenju Kiyosakija zgolj odvečen strošek.

DRUGE ZANIMIVOSTI

Seniorji, zaslužite si ugodnosti

V zreli dobi izkoristite vse ugodnosti, ki so vam na dosegu roke.  

Združljivost pokojnine in dodatnega zaslužka

Združljivost pokojnine in dodatnega zaslužka: Sorazmerni del pokojnine se začne izplačevati od prvega dne naslednjega meseca po spremembi obsega dela oziroma opravljanja dejavnosti.

Čustveni odmik od financ v zreli dobi

Finance: Kadar je možno vnaprej predvideti, da se bo prihodek zmanjšal, se je s tem lažje soočiti.

Ni prepozno, da se podate v podjetniške vode

REGISTRACIJA S. P. poteka v 3. korakih. Opravite jo lahko fizično na točkah VEM ali elektronsko.

Delitev premoženja za čas življenja

Posameznik se lahko že za čas življenja, odloči za delitev in razpolaganje s svojim premoženjem...
WordPress Ads