Moje delo.Moja pokojnina in elektronski storitvi ZPIZ

0
3001

japanese schoolgirls teen.useful reference https://www.nekdsex.com porn story

Projekt Moje delo.Moja pokojnina in novi elektronski storitvi zavoda splošni in osebni informativni pokojninski kalkulator

Od 1. januarja 2019 je Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju zavod) v partnerstvu z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju MDDSZ) izvajal EU projekt My Work.My Pension (Moje delo.Moja pokojnina), za izvedbo katerega sta MDDSZ in zavod, po uspešni skupni prijavi na razpis, pridobila sredstva Evropske komisije za sofinanciranje kampanje ozaveščanja javnosti o sistemu in pravicah iz pokojninskega zavarovanja.

Zavod je v okviru EU projekta Moje delo.Moja pokojnina razvil nekaj rešitev, med katerimi sta za splošno javnost bistveni predvsem novi elektronski storitvi zavoda splošni in osebni informativni pokojninski kalkulator.

Elektronske storitve zavoda so varne, preproste, hitre in brezplačne. Z njimi lahko kjerkoli in kadarkoli:

  • preverite pravilnost podatkov o obdobjih zavarovanja in osnovah, od katerih so bili plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ter nadomestilih, ki so evidentirani v informacijskem sistemu zavoda,
  • pridobite informacijo o predvidenem datumu izpolnjevanja pogojev za pridobitev pravice do starostne oziroma predčasne pokojnine ter pričakovani višini vaše pokojnine, izračunani na podlagi določb veljavnega zakona, in
  • preverite stanje svoje zadeve, ki je v postopku reševanja na zavodu.

Tudi novi elektronski storitvi splošni in osebni informativni pokojninski kalkulator sta dostopni na spletni strani zavoda:

Storitvi uporabnikom omogočata hiter in enostaven informativni izračun datuma izpolnjevanja pogojev za pridobitev pravice do starostne oziroma predčasne pokojnine po veljavnem zakonu ter izračun predvidene višine pokojnine.

Splošni informativni pokojninski kalkulator

Osnovne informacije o predvidenem datumu in pričakovani višini pokojnine lahko pridobite z uporabo storitve splošni informativni pokojninski kalkulator. Storitev je dostopna na povezavi:

www.zpiz.si/cms/content2019/splosni-informativni-izracun-visine-pokojnine#x1

Za uporabo te storitve registracija v informacijskem sistemu zavoda ni potrebna. Informativni izračun s splošnim informativnim pokojninskim kalkulatorjem izvedete v petih enostavnih korakih:

Z ročnim vnosom osnovnih podatkov, podatkov o vstopu in trajanju vključitve v obvezno pokojninsko zavarovanje ter dopolnjeni pokojninski dobi, podatkov o okoliščinah, ki lahko vplivajo na znižanje starostne meje za pridobitev pravice do starostne pokojnine oziroma povečanje odstotka odmere pokojnine ter podatkov o povprečnem ocenjenem mesečnem znesku bruto osnove, lahko izvedete informativni izračun višine pokojnine z uporabo splošnega informativnega pokojninskega kalkulatorja.

Osebni informativni pokojninski kalkulator

Za uporabo osebnega informativnega pokojninskega kalkulatorja mora oseba, ki želi uporabiti to elektronsko storitev, predhodno izvesti registracijo s kvalificiranim digitalnim potrdilom oziroma spletno prijavo SI-PASS, saj ta informativni izračun temelji na osebnih podatkih osebe, ki izračun izvaja, zbranih v matični evidenci zavarovancev, ki jo vodi zavod.

Izračun z osebnih informativnim pokojninskim kalkulatorjem lahko izvedete, če ste ali ste bili vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje v Republiki Sloveniji in niste oziroma niste bili uživalec starostne, predčasne ali invalidske pokojnine oziroma dela, delne ali sorazmernega dela pokojnine. Izračun lahko izvedete le v lastnem imenu. Izvedba informativnega izračuna z osebnim informativnim pokojninskim kalkulatorjem za druge osebe, na primer na podlagi pooblastila, ni mogoča.

Informativni izračun datuma in višine pokojnine z osebnim informativnim pokojninskim kalkulatorjem lahko izvedete na portalu Moj eZPIZ. Dostop do portala je mogoč na spletni strani zavoda:

Po prijavi v portal Moj eZPIZ boste lahko izbirali med elektronskimi storitvami zavoda, ki so dostopne registriranim uporabnikom. Na portalu je dostop do storitve zagotovljen v storitvi Informativna osebna evidenca, omogočen pa je tudi neposreden dostop do storitve Osebni informativni pokojninski kalkulator:

V storitvi so na ekranu prikazani vsi možni datumi izpolnjevanja pogojev za pridobitev pravice do starostne oziroma predčasne pokojnine z zneski pokojnine za vsak posamezen datum. V informativnem izračunu je upoštevano znižanje starostne meje za pridobitev pravice do starostne pokojnine zaradi vključitve v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje pred dopolnjenim 18. letom starosti. Druge okoliščine, ki lahko vplivajo na znižanje starostne meje za pridobitev pravice do starostne pokojnine oziroma povečanje odstotka odmere pokojnine in jih lahko oseba uveljavi le sama, to so skrb za otroke v prvem letu njihove starosti ter služenje obveznega vojaškega roka, pa v izračunu niso upoštevane. Zato storitev mogoča tudi izvedbo simulacije informativnega izračuna, v kateri lahko vnesete te okoliščine.

Simulacijo informativnega izračuna v osebnem informativnem pokojninskem kalkulatorju izvedete tako, da na ekranu, na katerem so prikazani izračuni, izberete gumb Nov izračun:

V simulaciji informativnega izračuna lahko, poleg prej navedenih okoliščin, vnesete tudi podatke o pokojninski dobi, dopolnjeni v tujini, ter podatke o morebitnem zavarovanju in ocenjenih oziroma pričakovanih ali načrtovanih neto povprečnih mesečnih zneskih osnov v prihodnosti.

V okviru projekta je bila na zavodu, z namenom predstavitve novih elektronskih storitev zavoda, pripravljena tudi brošura Spletni pokojninski kalkulator, ki je na voljo na vseh območnih enotah in izpostavah zavoda ter na spletni strani zavoda na povezavi:

www.zpiz.si/cms/content2019/zgibanka-spletni-pokojninski-kalkulator

https://viet69hd.com/ voyeur hidden hotel escort video. female agent filming hardcore casting. fsiblog muscle god brendan.

Prijava na novice

Če želite prejemati naše občasne novice na svoj elektronski naslov, vas vabimo, da se s klikom na gumb in izpolnjeno prijavnico prijavite na novice.