DomaŠiritev obzorijNagradna igra Priročnika Življenje 55+, akitvno v zrela leta

Nagradna igra Priročnika Življenje 55+, akitvno v zrela leta

Poiščite kupon za nagradno igro, na zadnji strani tiskanega izvoda Priročnika Življenje 55+ 2020.


Javno žrebanje bo 9. 10. 2020, v uredništvu Priročnika Življenje 55+, aktivno v zrela leta, Za krajem 5, 1000 Ljubljana.

Brezplačni izvod Priročnika Življenje 55+ vam je na voljo v enotah in izpostavah ZPIZ-a po vsej Sloveniji.

Splošni pogoji nagradne igre Priročnika Življenje 55+, aktivno v zrela leta 2020

Nagradna igra poteka od 2. 12. 2019 do 8. 10. 2020. Izpolnjen originalni kupon izrežite iz Priročnika Življenje 55+, aktivno v zrela leta 2020, ter ga pošljite v kuverti na naslov organizatorja nagradne igre MOGENAS Mladinski Mediji d. o. o., Za krajem 5, 1000 Ljubljana, s pripisom za nagradno igro Priročnika Življenje 55+ 2020. Upoštevani bodo kuponi, ki bodo prispeli na naš naslov najkasneje 1 dan pred posameznim žrebanjem. Upoštevani bodo samo v celoti izpolnjeni originalni kuponi z vsemi podatki o sodelujoči osebi (fotokopirani kuponi ne veljajo). Na vsako osebo je dovoljen le en kupon za žrebanje. V primeru, da bomo prejeli več kuponov s strani istih sodelujočih, bo v žrebanju upoštevan samo en kupon.

Skupna vrednost nagrad je 1.280 €. Žrebali bomo 32 prejemnikov vrednostnih bonov za izdelke podjetja Studio Moderna d. o. o. (v vrednosti 40 €). Zaradi zagotovitve enakovrednih možnosti vsem sodelujočim, bomo upoštevali samo originalne kupone, izrezane iz Priročnika Življenje 55+ kot prikazuje črtkana črta s simbolom škarij in brez kakršnihkoli dodatkov ali nalepljenih predmetov. Javno žrebanje bo 9. 10. 2020 v uredništvu Priročnika Življenje 55+, Za krajem 5, 1000 Ljubljana. Nagrajene osebe bodo o nagradi obveščene po elektronski pošti v 3 delovnih dneh po žrebanju. Nagrajenci morajo prevzem nagrade potrditi v 8 delovnih dneh. Nagrado prevzamejo najkasneje v 30 dneh od dneva žrebanja, v nasprotnem primeru do nagrade niso upravičeni (nagrada bo v tem primeru prenesena v sklad za naslednje žrebanje).

Nagrajena oseba mora pred prevzemom nagrade sama poravnati vse svoje morebitne davčne obveznosti (akontacijo svoje dohodnine in morebitne druge obveznosti). Akontacijo dohodnine za prejeto nagrado mora nagrajenec v skladu s predpisi poravnati pri organizatorju igre pred prevzemom nagrade. Organizator pa jo mora v skladu s predpisi za nagrajenca prenakazati na zakonsko predpisani vplačilni račun akontacije dohodnine pri FURS. Po poravnanih obveznostih bo nagrada (vrednostni bon) nagrajencu poslana, s priporočeno pošiljko, na sporočeni naslov, s strani organizatorja. V kolikor bi nagrajenec izbral izdelek ali storitev, katere vrednost presega vrednost nagrade, mora razliko pred prevzemom doplačati ne­posredno podjetju. Nagrajenec je upravičen do nagrade le, če organizatorju pravočasno posreduje vse zahtevane podatke (ime, priimek, naslov, davčna številka). Sodelujoči se strinjajo z javno objavo imena, priimka in kraja bivanja v primeru, da so izžrebani.

Nagrajenec v nobenem primeru ni upravičen do kakršnega koli denarnega izplačila, saj nagrade ni možno izplačati v denarju. Če nagrajenec nagrade ne prevzame v 30 dneh od dneva žrebanja, po 15 dneh obveznost organizatorja do podelitve nagrade temu nagrajencu preneha. V nagradni igri ne morejo sodelovati sodelavci družb MOGENAS Mladinski Mediji d. o. o. in Studio Moderna d. o. o. ter njihovi družinski člani. Organizator si pridržuje pravico do sprememb brez predhodnega obvestila.

Sodelujoči s podpisom na kupon za žrebanje jamčijo za resničnost podatkov in izrecno dovoljujejo organizatorju MOGENAS Mladinski Mediji d. o. o., da do preklica hrani njihove podatke ter jih po e-pošti in drugih poteh (v ta namen so vpisani v sistem e-obveščanja na spletnih portalih podjetja) obvešča o novostih, dodatni ponudbi, akcijah in ugodnostih. Od prejemanja novic se lahko kadarkoli odjavijo, na način, zapisan v Splošnih pogojih, na portalu Zivljenje55plus.si.  

ZADNJI ČLANKI

Limfni sistem: najpomembnejša tekočina v našem sistemu

Limfni sistem nadzira gibanje tkivne tekočine, limfe in možgansko tekočino. V telesu te tekočine predstavljajo 60 % telesne mase.

Pomen pravilne telesne drže za zdravje in vitalnost

Ohranjanje pravilne telesne drže je ključnega pomena za naše splošno počutje, zdravje ter optimalen pretok energije v telesu.

Združljivost pokojnine in dodatnega zaslužka

Združljivost pokojnine in dodatnega zaslužka: Sorazmerni del pokojnine se začne izplačevati od prvega dne naslednjega meseca po spremembi obsega dela oziroma opravljanja dejavnosti.

Ali izpolnjujete pogoje za upokojitev

Prehod iz statusa zaposlenega v aktivno življenje v zrelem obdobju z ustreznimi mesečnimi prejemki se začne s tem, da vas delodajalec najprej odjavi iz zavarovanja.

VEČ ČLANKOV AVTORJA

Združljivost pokojnine in dodatnega zaslužka

Združljivost pokojnine in dodatnega zaslužka: Sorazmerni del pokojnine se začne izplačevati od prvega dne naslednjega meseca po spremembi obsega dela oziroma opravljanja dejavnosti.

Je spolnost res samoumevna in zgolj za mlajše

"Pogled na starost in spolnost je odsev naše družbe in naših lastnih vrednot ..."

PODPORA SVOJCEM ob izgubi bližnjega

V uredništvu smo pripravili novo izdajo brezplačnega POGREBNEGA PRIROČNIKA 2022, namenjenega PODPORI SVOJCEM ob izgubi bližnjega.    Vsebine smo pripravili skupaj z VEČ KOT 40 STROKOVNJAKI iz različnih področij, ki so podali uporabne informacije za svojce. Predvsem gre zahvala za nastanek priročnika sodelujočim pogrebnim podjetjem, Inštitutu za sodno medicino, sodelujočim iz...

Vsakodnevne vaje za ohranjanje vitalnosti

Rekreacija je ključna za ohranjanje vitalnosti in elastičnosti telesa. Zbrali smo 11 vsakodnevnih vaj za zaupanje v ravnotežje.

Vid kot v rosnih letih – operacija sive mrene

Operacija sive mrene je v razvitem svetu eden najpogosteje izvajanih operativnih posegov v oftalmologiji in medicini nasploh.

DRUGE ZANIMIVOSTI

Digitalne storitve ZPIZ

Na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije si prizadevajo za sodobne, učinkovite ter strankam in okolju prijazne storitve.

Je spolnost res samoumevna in zgolj za mlajše

"Pogled na starost in spolnost je odsev naše družbe in naših lastnih vrednot ..."

3. življenjsko obdobje preživeti v tujini

Ideja preživljanja 3. življenjskega obdobja v tujini ima posebno privlačnost.

Pred vami je posodobljen, že 9. Priročnik ŽIVLJENJE 55+

Tiskan izvod Priročnika Življenje 55+ brezplačno prejmete na enotah ZPIZa po Sloveniji.

Aktivno vzdržujte miselno kondicijo in stike z vrstniki

Aktivno druženje in spoznavanje za vzpostavljanje in ohranjanje stikov, krepitev družinske vezi ter utrjevanjem možganov.
WordPress Ads