Nagradna igra Priročnika Življenje 55+, akitvno v zrela leta

0
2074

japanese schoolgirls teen.useful reference https://www.nekdsex.com porn story

Priročnik Življenje 55+

Poiščite kupon za nagradno igro, na zadnji strani tiskanega izvoda Priročnika Življenje 55+ 2020.


Javno žrebanje bo 9. 10. 2020, v uredništvu Priročnika Življenje 55+, aktivno v zrela leta, Za krajem 5, 1000 Ljubljana.

Brezplačni izvod Priročnika Življenje 55+ vam je na voljo v enotah in izpostavah ZPIZ-a po vsej Sloveniji.

Splošni pogoji nagradne igre Priročnika Življenje 55+, aktivno v zrela leta 2020

Nagradna igra poteka od 2. 12. 2019 do 8. 10. 2020. Izpolnjen originalni kupon izrežite iz Priročnika Življenje 55+, aktivno v zrela leta 2020, ter ga pošljite v kuverti na naslov organizatorja nagradne igre MOGENAS Mladinski Mediji d. o. o., Za krajem 5, 1000 Ljubljana, s pripisom za nagradno igro Priročnika Življenje 55+ 2020. Upoštevani bodo kuponi, ki bodo prispeli na naš naslov najkasneje 1 dan pred posameznim žrebanjem. Upoštevani bodo samo v celoti izpolnjeni originalni kuponi z vsemi podatki o sodelujoči osebi (fotokopirani kuponi ne veljajo). Na vsako osebo je dovoljen le en kupon za žrebanje. V primeru, da bomo prejeli več kuponov s strani istih sodelujočih, bo v žrebanju upoštevan samo en kupon.

Skupna vrednost nagrad je 1.280 €. Žrebali bomo 32 prejemnikov vrednostnih bonov za izdelke podjetja Studio Moderna d. o. o. (v vrednosti 40 €). Zaradi zagotovitve enakovrednih možnosti vsem sodelujočim, bomo upoštevali samo originalne kupone, izrezane iz Priročnika Življenje 55+ kot prikazuje črtkana črta s simbolom škarij in brez kakršnihkoli dodatkov ali nalepljenih predmetov. Javno žrebanje bo 9. 10. 2020 v uredništvu Priročnika Življenje 55+, Za krajem 5, 1000 Ljubljana. Nagrajene osebe bodo o nagradi obveščene po elektronski pošti v 3 delovnih dneh po žrebanju. Nagrajenci morajo prevzem nagrade potrditi v 8 delovnih dneh. Nagrado prevzamejo najkasneje v 30 dneh od dneva žrebanja, v nasprotnem primeru do nagrade niso upravičeni (nagrada bo v tem primeru prenesena v sklad za naslednje žrebanje).

Nagrajena oseba mora pred prevzemom nagrade sama poravnati vse svoje morebitne davčne obveznosti (akontacijo svoje dohodnine in morebitne druge obveznosti). Akontacijo dohodnine za prejeto nagrado mora nagrajenec v skladu s predpisi poravnati pri organizatorju igre pred prevzemom nagrade. Organizator pa jo mora v skladu s predpisi za nagrajenca prenakazati na zakonsko predpisani vplačilni račun akontacije dohodnine pri FURS. Po poravnanih obveznostih bo nagrada (vrednostni bon) nagrajencu poslana, s priporočeno pošiljko, na sporočeni naslov, s strani organizatorja. V kolikor bi nagrajenec izbral izdelek ali storitev, katere vrednost presega vrednost nagrade, mora razliko pred prevzemom doplačati ne­posredno podjetju. Nagrajenec je upravičen do nagrade le, če organizatorju pravočasno posreduje vse zahtevane podatke (ime, priimek, naslov, davčna številka). Sodelujoči se strinjajo z javno objavo imena, priimka in kraja bivanja v primeru, da so izžrebani.

Nagrajenec v nobenem primeru ni upravičen do kakršnega koli denarnega izplačila, saj nagrade ni možno izplačati v denarju. Če nagrajenec nagrade ne prevzame v 30 dneh od dneva žrebanja, po 15 dneh obveznost organizatorja do podelitve nagrade temu nagrajencu preneha. V nagradni igri ne morejo sodelovati sodelavci družb MOGENAS Mladinski Mediji d. o. o. in Studio Moderna d. o. o. ter njihovi družinski člani. Organizator si pridržuje pravico do sprememb brez predhodnega obvestila.

Sodelujoči s podpisom na kupon za žrebanje jamčijo za resničnost podatkov in izrecno dovoljujejo organizatorju MOGENAS Mladinski Mediji d. o. o., da do preklica hrani njihove podatke ter jih po e-pošti in drugih poteh (v ta namen so vpisani v sistem e-obveščanja na spletnih portalih podjetja) obvešča o novostih, dodatni ponudbi, akcijah in ugodnostih. Od prejemanja novic se lahko kadarkoli odjavijo, na način, zapisan v Splošnih pogojih, na portalu Zivljenje55plus.si.  

https://viet69hd.com/ voyeur hidden hotel escort video. female agent filming hardcore casting. fsiblog muscle god brendan.

Prijava na novice

Če želite prejemati naše občasne novice na svoj elektronski naslov, vas vabimo, da se s klikom na gumb in izpolnjeno prijavnico prijavite na novice.