DomaOsebne financeOporoka je pokazatelj preudarnosti

Oporoka je pokazatelj preudarnosti

»Oporoka ni povezana s pričakovanjem smrti; sestaviti oporoko je odraz preudarnosti posameznika. Priporočljiva je za vsakogar, ki ima kako premoženje pomembne materialne vrednosti,« pravi odvetnik Peter Mele, z njo pa se izognete tudi kasnejšim dediščinskim zapletom.

Če ni oporoke …

… se uporablja dedovanje po dednih redih. Prvi dedni red vključuje otroke (tudi posvojenci) in zakonca (tudi izvenzakonska skupnost), ki dedujejo po enakih delih. Drugi dedni red se uporabi, če ni otrok in vključuje starše zapustnika in zakonca. Če starši niso več živi, pa dedujejo bratje oz. sestre. Tretji dedni red predstavljajo stari starši, če ni nobenega dediča po prvem ali/in drugem redu. V primeru, da dedičev ni, pripada zapustnikovo premoženje državi Republiki Sloveniji (po enoletnem roku oklica). V primeru, da je zapustnik zapustil nepremičnino, se opravi zapuščinska obravnava, ki poteka nekaj mesecev po smrti. Razglasi se morebitna oporoka, na zapuščinski obravnavi pa se rešujejo zgolj pravna vprašanja (pravica do dediščine, velikost dednega deleža, pravica do volila). Za dejanska vprašanja sodišče napoti dediče na pravdo.

Dedovanje po oporoki

Oporoka

Klara Zorko, odvetniška pripravnica, pravi, da poznamo več vrst oporoke. Prva je lastnoročna oporoka, ki jo je oporočitelj lastnoročno napisal in podpisal. Oporoko lahko napiše tudi kdo drug (npr. odvetnik). V tem primeru jo oporočitelj podpiše pred dvema pričama. Poznamo še sodno oporoko, ki jo sestavi sodnik pristojnega sodišča in potrdi, da jo je oporočitelj prebral in podpisal. Podpišeta se tudi priči, (taksa za sestavo znaša 30 evrov). Zadnja je notarska oporoka v obliki notarskega zapisa, ki jo sestavi notar. Strošek sestave je odvisen od vrednosti premoženja (giblje se od 16,50 do 344 evrov). Oporoko lahko napiše vsak starejši od 15 let.

Vsebina oporoke mora določati dediče, vsebuje pa lahko tudi dolžnosti dedičev, pogoje ali pa roke, prav tako pa volila, s katerimi oporočitelj nalaga izbranemu, določeno pravico ali stvar (npr. samo avto). Oporoko lahko hranite pri sebi, pri odvetniku ali notarju, pri sodišču (sodna taksa znaša 10 evrov) ali pa v centralnem registru oporok. Klara Zorko navaja tudi primer, ko že imate napisano oporoko, pa jo želite spremeniti. To lahko spremenite z izjavo v katerikoli obliki, v kateri se po zakonu lahko napravi oporoka, lahko jo tudi kadarkoli prekličete. Peter Mele pa navaja še občasen primer, ko oporoka obstaja, vendar pokojni ni pomislil na to, da obstajajo nujni dediči. Ti lahko zahtevajo pripadajoči delež.

KAKO PREPREČITI KASNEJŠE DEDIŠČINSKE SPORE?
To je možno s pogodbo o izročitvi in razdelitvi premoženja (izročilna pogodba), pojasnjuje Klara Zorko. Z njo se zavežete, da boste izročili in razdelili svoje premoženje svojim potomcem, posvojencem ter njihovim potomcem. Z njo se morajo vsi strinjati (tudi zakonec; če ni upoštevan, ostane njegova pravica do nujnega deleža neokrnjena), sklenjena pa mora biti v obliki notarskega zapisa.

Klara Zorko

Odvetniška pripravnica, Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Peter Mele

Odvetnik, Odvetniška pisarna Mele d.o.o.

ZADNJI ČLANKI

Limfni sistem: najpomembnejša tekočina v našem sistemu

Limfni sistem nadzira gibanje tkivne tekočine, limfe in možgansko tekočino. V telesu te tekočine predstavljajo 60 % telesne mase.

Pomen pravilne telesne drže za zdravje in vitalnost

Ohranjanje pravilne telesne drže je ključnega pomena za naše splošno počutje, zdravje ter optimalen pretok energije v telesu.

Združljivost pokojnine in dodatnega zaslužka

Združljivost pokojnine in dodatnega zaslužka: Sorazmerni del pokojnine se začne izplačevati od prvega dne naslednjega meseca po spremembi obsega dela oziroma opravljanja dejavnosti.

Ali izpolnjujete pogoje za upokojitev

Prehod iz statusa zaposlenega v aktivno življenje v zrelem obdobju z ustreznimi mesečnimi prejemki se začne s tem, da vas delodajalec najprej odjavi iz zavarovanja.

VEČ ČLANKOV AVTORJA

DRUGE ZANIMIVOSTI

Združljivost pokojnine in dodatnega zaslužka

Združljivost pokojnine in dodatnega zaslužka: Sorazmerni del pokojnine se začne izplačevati od prvega dne naslednjega meseca po spremembi obsega dela oziroma opravljanja dejavnosti.

Čustveni odmik od financ v zreli dobi

Finance: Kadar je možno vnaprej predvideti, da se bo prihodek zmanjšal, se je s tem lažje soočiti.

Ni prepozno, da se podate v podjetniške vode

REGISTRACIJA S. P. poteka v 3. korakih. Opravite jo lahko fizično na točkah VEM ali elektronsko.

Delitev premoženja za čas življenja

Posameznik se lahko že za čas življenja, odloči za delitev in razpolaganje s svojim premoženjem...

Smernice za varčevanje in investiranje v zrelem obdobju

Ob prehodu v novo življenjsko obdobje, se bodo vaši prilivi in odlivi nekoliko spremenili....
WordPress Ads