Pred vami je posodobljen, že 7. priročnik ŽIVLJENJE 55+

Pozdravni nagovor: Marijan Papež, generalni direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

0
707

japanese schoolgirls teen.useful reference https://www.nekdsex.com porn story

Spoštovani!     

Prvi priročnik ŽIVLJENJE 55+ je izšel leta 2014 in bil tako kot vsi naslednji zelo dobro sprejet, saj je na enem mestu zbranih res veliko koristnih informacij, ki nas zanimajo in jih potrebujemo v življenjskem obdobju, ko vstopamo v zrela leta. Izdajatelju pa gre zahvala za idejo in realizacijo tega projekta, prav tako pa tudi vsem avtorjem prispevkov, ki nas na zanimiv in strokoven način seznanjajo vsak s svojim področjem. Že pozitivna naslovnica z naslovom, v katerem je vse pozitivno, od besede življenje in to aktivno, številka 55 in znak +, vabi k branju.

Vedno kaj novega 

Ob pogledu na vsebino priročnika, ki se vedno posodablja in prinaša tudi kaj novega, lahko ugotovimo, da nas bo celotna vsebina, vodila k seznanjanju, osveščanju in motiviranju, kako ravnati, kaj početi, kam in na koga se obrniti, da bo kakovost ŽIVLJENJA po 55+ čim boljša in bo dosežena številka za znakom + čim višja.

Starost 55 let je še tako nizka, predstavlja še tako »mladost«, da se vrata za vstop v novo obdobje, v nov, to je upokojenski staž, le počasi odpirajo. Zaradi sprememb zakonodaje bo večina izpolnila pogoje za tako želeni upokojenski status šele pri 60+. No, pa saj ni treba, da se takoj, ko so izpolnjeni pogoji za upokojenski status, tja tudi prestopi ali pa vsaj ne v celoti.

Korak k dostojnejšim pokojninam 

V letu 2020 so začele veljati spremembe ZPIZ-2, ki pomenijo korak k dostojnejšim pokojninam in spodbudi za daljše ostajanje v zavarovanju oziroma ponovni vključitvi. S 1. 1. 2020 se je za nove upokojence začel poviševati odmerni odstotek za moške za 40 let pokojninske dobe, postopoma iz 57,25 na 63,5 (58,5 v letu 2020 in 59,5 v letu 2021), za ženske pa bo ostal na nivoju iz leta 2019 prav tako na 63,5, kar pomeni tudi postopno izenačitev moških in žensk pri odmernem odstotku.

Pri odločanju, kdaj v pokoj za tiste, ki že izpolnjujejo pogoje za upokojitev, tudi to ni zanemarljivo. Tudi novost odmerni odstotek za največ tri otroke v višini 4,08 (3 x 1,36), ki velja predvsem za ženske, izjemoma za moške, lahko vpliva na višino starostne, predčasne in invalidske pokojnine. Dodatna stimulacija za kasnejšo upokojitev ali ponovni vstop v zavarovanje pa je tudi povečanje izplačila iz 20 na 40 odstotkov za največ tri leta za tiste, ki so izpolnili pogoje za starostno pokojnino, ne pa tudi za predčasno pokojnino. Tudi pri delni upokojitvi in ponovnem vstopu v zavarovanje v primeru zavarovanja vsaj za 4 ure, pripada izplačilo sorazmernega dela 40 oziroma po treh letih vključenosti sorazmerni del 20 odstotkov. Ugodnejše vrednotenje pokojninske dobe brez dokupa pa je po novem možno tudi za ponovno zaposlene.

Pomembna sprememba ZPIZ-2, ki bo začela veljati s 1. 1. 2021, pa je tudi, da se bo za že upokojene in nove upokojence dokupljena doba, priznana do 31. 12. 2012, štela kot pokojninska doba brez dokupa oziroma kot delovna doba, kar bo za nekaj tisoč že upokojenih in tudi novih upokojencev pomenilo višjo pokojnino.

Dostop do ključnih informacij

Pri pripravi oziroma odločanju za upokojitev in kako po upokojitvi je zelo pomembno, da ima vsak posameznik dostop do celovitih informacij, k čemur bo doprinesel tudi ta priročnik.  

Po upokojitvi je pomembno, da so upokojenci seznanjeni z možnostmi, ki se ponujajo, da lahko čim bolj aktivno izkoristijo svoj čas. Vsekakor je dobro vedeti čim več, da se potem lahko vsak odloči po svojih željah in interesih. Vsi vemo, ne glede na leta življenja 55+ ali 55–, da je zdravje najpomembnejše, a večinoma premalo naredimo zanj. Temu področju je v vseh izdajah namenjeno kar precej prostora z zanimivimi in koristnimi vsebinami vrednega branja in upoštevanja v vsakdanjem življenju. Žal pa je letošnje leto zaznamoval predvsem koronavirus covid-19, ki je prizadel celoten svet. S tem je ogroženo zdravje posameznika oziroma celotne populacije, posebej starejše.

Odgovornost in solidarnost 

Vsem nam želim, da bomo s skupnimi prizadevanji, z upoštevanjem vseh preventivnih ukrepov, veliko odgovornostjo in solidarnostjo, brez prevelikih negativnih posledic, tako zdravstvenih kot gospodarskih, uspešno prebrodili to res čudno, nenavadno obdobje, v katerem sedaj živimo.

Po pridobitvi staža upokojenca, lahko pa že prej, vam priporočam revijo Vzajemnost, ki vas bo z bogato vsebino mesečno seznanjala in razveseljevala z najrazličnejšimi prispevki.

Vsem, ki boste brali ta zanimivi in koristni priročnik in upam, da vas bo veliko, želim, da boste s pridom uporabljali informacije, ki vam jih prinaša in jih ne boste zadržali le zase, ampak z veseljem delili tudi z drugimi.

https://viet69hd.com/ voyeur hidden hotel escort video. female agent filming hardcore casting. fsiblog muscle god brendan.

Marijan Papež

https://www.zpiz.si/

Generalni direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

Prijava na novice

Če želite prejemati naše občasne novice na svoj elektronski naslov, vas vabimo, da se s klikom na gumb in izpolnjeno prijavnico prijavite na novice.