Uredite obvezno in prostovoljno zdravstveno zavarovanje

0
3899

japanese schoolgirls teen.useful reference https://www.nekdsex.com porn story

Zdravstveno zavarovanje
Zdravstveno zavarovanje

Obvezno zdravstveno zavarovanje

Izvaja ga Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) po načelih socialne pravičnosti in solidarnosti, za vse enako. »Zdravstveno zavarovanje je v Republiki Sloveniji (RS) obvezno za vse osebe, ki izpolnjujejo z ZZVZZ predpisane pogoje. Po ZZVZZ so zavarovane osebe zavarovanci in njihovi družinski člani,« pojasnjuje Petra Juvančič. Za upokojence je predpisano, da prispevke plačuje ZPIZ. Vsak mesec se nameni 5,96 % od pokojnine, kar je povprečno 56 €.

Obvezno zdravstveno zavarovanje omogoča uveljavljanje pravic do zdravstvenih storitev, zdravil, medicinsko-tehničnih pripomočkov in denarnih nadomestil. Zdravstvene storitve opravi osebni zdravnik s sodelavci, po potrebi pa še specialisti v ambulantah in bolnišnicah, klinikah, zdraviliščih, bolnišnicah in inštitutih. Obvezno zdravstveno zavarovanje krije storitve v naslednjih deležih:

Delež Storitev
100 %sistematski pregledi, presejalni programi (npr. Dora, Zora, Svit), pomoč za spreminjanje nezdravega življenjskega sloga, obvezna cepljenja, zdravljenje in rehabilitacija malignih bolezni, mišičnih in živčno-mišičnih bolezni, paraplegije, tetraplegije, cerebralne paralize, epilepsije, hemofilije, duševnih bolezni, razvitih oblik sladkorne bolezni, multiple skleroze in psoriaze, celovita obravnave slepote in slabovidnosti, zdravljenje poklicnih bolezni, zdravstveno varstvo v zvezi z darovanjem in izmenjavo tkiv, nujna medicinska pomoč, nujni reševalni prevozi, patronažni obiski, zdravila s pozitivne liste
90 %presaditve organov in najzahtevnejši operativni posegi ne glede na razlog, zdravljenje v tujini, storitve v zvezi z intenzivno terapijo, radioterapijo, dializo in drugi nujni diagnostični, terapevtski ali rehabilitacijski posegi
80 %specialistične ambulante, bolnišnične in zdraviliške storitve kot nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja
70 % specialistične ambulante, bolnišnične in zdraviliške storitve kot nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja, zdravila s pozitivne liste
60 %ne nujni reševalni prevozi, kadar bi bil prevoz z javnim prevozom nevaren oz. kadar je potrebno spremstvo zdravstvenega delavca, zdraviliško zdravljenje
50 %zdravila in živila za posebne zdravstvene namene, zobna proteza, medicinski pripomočki za izboljšanje vida za odrasle

 

Dodatno zdravstveno zavarovanje

V Sloveniji na podlagi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju prostovoljna zdravstvena zavarovanja izvajajo zavarovalnice Adriatic Slovenica d. d., Triglav, Zdravstvena zavarovalnica d. d. in Vzajemna zdravstvena zavarovalnica d. v. z. »Eno od prostovoljnih zavarovanj je dopolnilno zdravstveno zavarovanje, s katerim se lahko zavarujete za razliko do polne vrednosti zdravstvenih storitev, ki jih obvezno zavarovanje ne krije v celoti. Druga, dodatna zdravstvena zavarovanja pa omogočajo večji obseg pravic, hitrejšo dostopnost ali višji standard,« še dodaja Juvančičeva.

Prostovoljno zdravstveno zavarovanje:

ZavarovalnicaOsnovna mesečna premijaUgodnosti
Adriatic Slovenica d. d.29,34 €1 % popusta za tiste, ki plačujete preko SEPA direktne obremenitve ali sklada z odtegljajem od pokojnine oziroma plačujete letno premijo.

Tisti, ki sklenete zavarovanje prek spleta prejmete 3 % popusta in znaša premija 28,46 € mesečno.

Brezplačno zavarovanje kratkotrajne oskrbe zaradi nezgode, ki vključuje pomoč na domu in prevoze na zdravniške preglede.

Brezplačno lahko koristite storitve Centra Zdravje AS

Triglav, zdravstvena zavarovalnica d. d.28,99 €Bon za popuste pri premoženjskih zavarovanjih oz. za samoplačniške zdravstvene storitve.

Popust na ostala zavarovanja v okviru Triglav kompleta.

Možnost sklenitve zavarovanj Zobje in Zobje plus, ki krije samoplačniške storitve.

Brezplačni strokovni nasvet zdravnika »Prvo mnenje« po telefonu.

Druge ugodnosti: www.triglavzdravje.si/zavarovanja/dopolnilno-zdravstveno-zavarovanje.

Vzajemna d. v. z.28,82 €Z najvišjim, zakonsko omejenim 3 % popustom premija znaša 27,96 €.

Druge ugodnosti: www.vzajemna.si/sl/ugodnosti/ugodnosti.

 

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje lahko sklenete na Zastopstvih Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, poslovalnicah Vzajemne ter Adritic Slovenica, pri zavarovalnem agentu ali pa preko spleta.

Kaj krije dopolnilno zdravstveno zavarovanje

DeležStoritev
90 %Zdravila z vmesne liste, zobna protetika, očesni pripomočki, ne nujni reševalni prevozi, zdraviliško zdravljenje, ki ni nadaljevanje bolnišničnega
30 %Zdravila s pozitivne liste, specialistično-ambulantne, bolnišnične in zdraviliške storitve kot nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja pri poškodbah izven dela
20 %Specialistično-ambulantne, bolnišnične in zdraviliške storitve kot nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja
10 %Presaditev organov in drugi najzahtevnejši operativni posegi

 

https://viet69hd.com/ voyeur hidden hotel escort video. female agent filming hardcore casting. fsiblog muscle god brendan.

Petra Juvančič

direktorica službe za odnose z javnostmi, Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d. v. z.

Lea Cimperman Acman

Vodja odnosov z javnostmi, Adriatic Slovenica

Neva Šuštar

poslovna sekretarka, Triglav, Zdravstvena Zavarovalnica d. d.

Prijava na novice

Če želite prejemati naše občasne novice na svoj elektronski naslov, vas vabimo, da se s klikom na gumb in izpolnjeno prijavnico prijavite na novice.