Za sproščeno prihodnost vas in vaših vnukov

0
6808

japanese schoolgirls teen.useful reference https://www.nekdsex.com porn story

»Star si toliko, kot se počutiš,« je ena bolj znanih hipotez, ki jo je profesorica psihologije na Harvardu Ellen Langer s svojimi eksperimenti tudi potrdila. Šestdeseta leta se s podaljševanjem življenjske dobe in trdnejšim, boljšim zdravjem spreminjajo v čisto prava nova srednja leta. To je čas, ko lahko na novo definiraš svoj življenjski slog, poskrbiš za zdravo prehrano in aktivno preživljanje prostega časa. Je tudi čas, ki ga lahko nameniš dolgoletnim konjičkom, usvojiš novo znanje in morda obiščeš oddaljene kraje, za katere prej nikoli ni bilo časa – Vietnam, Japonska, Brazilija kar kličejo k raziskovanju. Ker povprečna pričakovana življenjska doba v Sloveniji seže čez osemdeset let, je še vedno nujen tudi čas za razmislek o nadaljnjih varčevalnih in naložbenih možnostih.

Eden od priljubljenih načinov, kako oplemenititi privarčevana sredstva in varčevati za prihodnost, so naložbena življenjska zavarovanja, kakršno je NLB Vita Varčevanje + Senior. Zavarovanje je namenjeno posameznikom med 66. in 80. letom starosti. Sredstva so na voljo že po prvem letu, priporočljivo pa je varčevanje za obdobje vsaj deset let, ko ste deležni tudi davčnih ugodnosti. Po desetih letih varčevanja namreč ni potrebno plačati davka na zavarovalne posle. Če sta zavarovalec in upravičenec ob izplačilu ista oseba, pa se izognete tudi plačilu dohodnine. Zavarovanje je prilagodljivo. Če bi želeli, da zavarovalnica za vas upravlja premoženje in tveganje prilagaja trajanju zavarovanja, je za vas primeren zreli paket. Tisti, ki ste finančno bolj podkovani, pa lahko poljubno izbirate med skladi družbe NLB Skladi. Lahko pa se odločite tudi za kombinirani paket. Nikoli ni prepozno, da v polnosti uživate v življenju in ob tem poskrbite za brezskrbno prihodnost.

NLB Vita Varčevanje + Senior lahko sklenete v vseh NLB Poslovalnicah. Le malo je koristi, če težko privarčevani denar po upokojitvi preprosto obleži na bančnem računu. NLB Vita Varčevanje + Senior združuje varčevanje z naložbenim tveganjem in življenjsko zavarovanje ter je posebej primerno za tiste, ki bi želeli oplemeniti presežek svojih finančnih sredstev in izkoristiti davčne ugodnosti življenjskih zavarovanj.

Zavarovanje pa ne prinaša koristi samo vam, temveč tudi vašim najbližjim. Nekakšna uteha je v misli, da bo tudi po našem odhodu vsaj malce poskrbljeno za njih. Zavarovanje NLB Vita Varčevanje + Senior je primerno tudi za tiste, ki bi hoteli ob svoji smrti vnukom čim hitreje zagotoviti privarčevana sredstva. Ob smrti zavarovanca se upravičencem namreč izplačajo sredstva neposredno na osebni račun, znesek zavarovalnine pa se ne všteva v zapuščino niti takrat, ko so upravičenci dediči, medtem ko so druge oblike privarčevanega premoženja predmet zapuščinskega postopka.

Sklenitev zavarovanja je možna brez preverjanja zdravstvenega stanja. Več informacij o zavarovanju lahko dobite v vseh NLB Poslovalnicah, na 080-87-98 ali na www.zav-vita.si.

Oglasno sporočilo

Zavarovalnica, ki trži in sklepa zavarovanje: Vita, življenjska zavarovalnica, d.d., Trg republike 3, 1000 Ljubljana, vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, znesek osnovnega kapitala: 7.043.899,19 EUR, matična številka: 1834665. Zavarovanje tržijo poslovne enote NLB d.d., Ljubljana. Banka pri tem nastopa kot zavarovalni zastopnik ter v zvezi z zavarovanjem nima obveznosti ali jamstev. Zavarovanje NLB Vita Varčevanje + Senior ni depozit in ni vključeno v sistem zajamčenih vlog. NLB Vita Varčevanje + Senior je naložbeno življenjsko zavarovanje, pri katerem je donos odvisen od gibanja vrednosti enot premoženja vzajemnih skladov. Tveganje, da bi bil lahko znesek izplačila naložbenega življenjskega zavarovanja nižji od zneska vplačila v naložbeno življenjsko zavarovanje, prevzema sklenitelj zavarovanja. Za izplačilo zavarovalne vsote oz. odkupne vrednosti police jamči Vita, življenjska zavarovalnica, d.d. Dokument s ključnim informacijami o produktu je na voljo v NLB Poslovalnicah oziroma je objavljen na spletni strani zavarovalnice www.zav-vita.si.

https://viet69hd.com/ voyeur hidden hotel escort video. female agent filming hardcore casting. fsiblog muscle god brendan.

Prijava na novice

Če želite prejemati naše občasne novice na svoj elektronski naslov, vas vabimo, da se s klikom na gumb in izpolnjeno prijavnico prijavite na novice.